בדיקת תיק פנסיוני ביטוחי

משפחות ויחידים בעלי הכנסות נטו של 15 אלף ש"ח ומעלה בגילאי 35 +.

◄למי זה כדאי ?

תחילה נאסוף את הדו"חות של פוליסות הביטוח, קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, ביטוחי המנהלים, קרנות הפנסיה ואפיקי חסכון נוספים לפנסיה.

נכין דו"ח מצב מפורט של מצב ההפקדות החודשיות, ערכי הביטוח, צבירות קיימות וצבירות עתידיות בכל פוליסה ומשמעותן עבורכם.

ניפגש כדי להציג את הדו"ח בפניכם. על סמך המידע שעיבדנו, נציג את גובה הפנסיה הצפוי בגיל פרישה, תוך התייחסות למגוון נושאים חשובים כמו מיסוי, הפקדות עתידיות, כספים הוניים מול קצבתיים, דמי ניהול, תשואות ועוד.
נציג את דרכי הפעולה האפשריות כדי לתקן ולשפר את יכולתכם להתמודד עם סיכונים בעלי השלכות כספיות גבוהות.
נבדוק אם יש הטבות מס נוספות שמגיעות לכם בזכות ההפקדות הפנסיות.

* הבדיקה אינה בגדר ייעוץ/שיווק פנסיוני.

◄איך זה עובד ?

גם אם אינכם עומדים בפני פרישה לגמלאות בקרוב, חשוב לנהוג באחריות ולהתכונן מראש לתקופה שתגיע בעתיד. הכנה טובה תאפשר את הידיעה המרגיעה, שאנו מוכנים לתרחישים שונים עם מה שדרוש מבחינה פיננסית.

במשך השנים אנחנו מפרישים כספים לביטוחים שונים ולעתים לא יודעים מה הם אמורים לכסות ובאיזה סכום. לאחר תהליך הייעוץ תתקבל תמונה ברורה של הכיסויים הביטוחיים השונים, סכומם, והתאמתם לצורכי המשפחה. תבינו גם את המצב הכלכלי הצפוי לכם בתקופת הפנסיה בהשוואה לרמת החיים הנוכחית. אם יתגלה שצריך לתקן, תדעו מה האפשרויות שלכם לעשות זאת. 

בדיקת התיק הפנסיוני ביטוחי תציג תמונה ברורה לגבי עד כמה המשפחה או היחיד מוכנים להתמודד עם סיכונים בעלי השלכות כספיות ניכרות: מקרה של מחלה קשה, אובדן כושר עבודה, מצב סיעודי, פנסיה ומוות.

תהליך הבדיקה והמיפוי מכניס את נושא הביטוחים והחיסכון הפנסיוני למכלול נתוני כלכלת המשפחה, כדי לקבל תמונה מלאה ושלמה (למשל – האם יש נכסים שניתן לייעד לצורך כיסוי סיכונים מסויימים או לצורך שימוש להכנסה שוטפת בפנסיה וכו').
נבדוק גם אם צריך ואפשר לשפר ולהוזיל את דמי הניהול במסלול החיסכון הפנסיוני ואת התאמת רמת הסיכון להעדפותיכם. לבסוף, נבחן אפשרויות לנצל הטבות מס לחסכון נוסף.