דף הבית >> מאמרים >> הטבות לבני הגיל השלישי
במאמר זה נסקור את ההטבות המוענקות לבני הגיל השלישי, המוגדרים כאזרחים ותיקים (נשים מעל גיל 62 וגברים מעל גיל 67).
לפניכם רשימת ההטבות המרכזיות, המוענקות לאזרחים וותיקים. הרשימה אינה מקיפה את כל ההטבות, וכן יש לזכור כי בנוסף להטבות שיצוינו להלן, קיימות הטבות נוספות לאזרחים נזקקים, חולים במחלות כרוניות, סיעודיים, ניצולי שואה ועוד, עליהן ניתן לקרוא ב-"מדריך לאזרח הוותיק" של המשרד לאזרחים ותיקים.

הנחות בארנונה

אזרח ותיק זכאי להנחה בארנונה עבור 100 מ"ר משטח דירתו. שיעור ההנחה :
 • עד 25%  במידה שהוא מקבל אחת מהקצבאות הבאות: קצבת זקנה, קצבת שאירים, גמלת תלויים לבני משפחה של נפטר מפגיעה בעבודה, או קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה.
 • עד 30% במידה ובנוסף לאמור לעיל, הכנסותיו אינן עולות על השכר הממוצע במשק, ואם בדירה מתגוררים בני זוג ששניהם אזרחים ותיקים - במידה שהכנסותיהם מכל מקור שהוא אינן עולות על 150% מהשכר הממוצע במשק.
 • עד 100% במידה שהוא מקבל בנוסף לאחת מהקצבאות האמורות לעיל גם קצבת השלמת הכנסה או קצבת זקנה לנכה.
ההנחה ניתנת לאזרח הוותיק שהוא בעל הנכס או שוכר דירה, תוך הוכחת קבלת קצבה ו/או מבחן הכנסה.
עבור שטח הדירה העולה על 100 מ"ר לא תתקבל הנחה.

הנחות בכניסה לאתרי טבע, מוזיאונים, בתי קולנוע ותיאטראות

אזרחים ותיקים זכאים להנחות בכניסה לאתרי תיירות ובילוי רבים, לדוגמא:
 • סרטים במגוון בתי קולנוע בעלות של 10 ש"ח
 • הנחה של 50% בכל אתרי רשות הטבע והגנים
 • ביקור במוזיאונים המשתתפים בהטבה - ללא עלות ועד ל- 10 ₪ 

הנחות בתחבורה ציבורית

נשים מגיל 60 וגברים מגיל 65 זכאים להנחה בגובה של 50% בכל קווי האוטובוס הציבוריים והרכבת הקלה
(ברכבת ישראל רק למחזיקי כרטיס רב קו אישי).
ההנחה תינתן עם הצגת תעודת זהות או תעודת אזרח ותיק ותעודה מזהה.

הנחות עבור שירותים רפואיים בקופות החולים

 • משפחה שבה לפחות אחד מבני הזוג הגיע לגיל פרישה (64/67), זכאית להפחתת תקרת התשלום הרבעונית למשפחה בשיעור של 50%.
 • אדם שמלאו לו 72 זכאי ל- 10% הנחה בהשתתפות עצמית בתרופות (כלומר, הנחה בסך 10% בנוסף להנחה של ה- 50%).
 • חולה כרוני, בכפוף לאישור רופא המשפחה, משלם עבור תרופות שבסל הבריאות רק עד סכום התקרה.

הטבות מס

 • נקודת זיכוי ליחיד אשר בן זוגו אינו עובד והוא או בן זוגו הגיעו לגיל פרישה, שווי ההטבה 2,592 ₪ לשנה (בשנת 2016). 
 • קיזוז נקודות הזיכוי שאינן מנוצלות כנגד הכנסות מריבית ו/או רווחים מתיק ניירות ערך.   
 • פטור ממס הכנסה על דמי שכירות מהשכרת דירה למגורים, בה התגורר הקשיש לפני שעבר להתגורר בבית אבות,
  עד למחצית התשלום השנתי ששילם לבית האבות. 
 • פטור ממס שבח על מכירת דירה שאינה יחידה לשם מעבר לבית אבות:  
 • זיכוי ממס מהכנסתו של אדם, אשר שילם עבור החזקת הורה (תשוש, עיוור או מרותק למיטה) במוסד.
  גובה הזיכוי  35% מההפרש בין הסכום ששולם עבור החזקת ההורה במוסד, לבין 12.5% מההכנסה החייבת של מבקש הזיכוי. 
 • אפשרות לניצול מדרגות מס הנמוכות מ- 31% כנגד הכנסות פאסיביות משכ"ד  
 • פטור ממס בגובה של  35% על "ריבית מוטבת"
  (ריבית המשתלמת מפיקדון בנקאי לתא משפחתי שלפחות אחד מבני הזוג הגיע לגיל פרישה). 
 • פטור ממס של 35% על דמי שכירות, המתקבלים מנכס אשר שימש כמקום עסקו של הקשיש,
  עד תקרת הקצבה המזכה (8,380 ₪).
  "שיעור הזכאות" –2% לכל שנת מס שבה שימש הנכס כמקום עיסוקו של הקשיש, אך לא יותר מ-70%. 
  התנאי – לקשיש אין הכנסות מקצבה או הכנסות מריבית מוטבת.

   הטבות לבני הגיל השלישי