דף הבית >> מאמרים >> עדכונים לשכר העבודה

בתאריך 1/7/16 נכנסו לתוקפם שלושה שינויים הקשורים לשכר עבודה:
1. העלאת שכר המינימום:
  • תעריף מינימום לשעה – 25.94 ₪ (במקום 25 ₪)
  • שכר מינימום לחודש – 4,825 ₪   (במקום 4,625 ₪)
בשכר המינימום יחולו שתי פעימות נוספות:
בתאריך 1/1/17 יועלה שכר המינימום ל-5,000 ₪
בתאריך 1/12/17 יועלה שכר המינימום ל-5,300 ₪
 
2. הגדלת מספר ימי החופשה :  (לעובדים בעלי וותק של עד 4 שנים)
  • לעובדים 5 ימים בשבוע – 11 ימי חופשה (במקום 10 ימים)
  • לעובדים 6 ימים בשבוע – 13 ימי חופשה (במקום 12 ימים)
בתאריך 1/1/17 תחול פעימה נוספת ל- 12 ו- 14 ימי חופשה בהתאמה.
 
3. הגדלת שיעורי ההפרשות הפנסיוניות:
  • תגמולי עובד – 5.75% (במקום 5.5%)
  • תגמולי מעסיק  - 6.25% (במקום 6%)
בתאריך 1/1/17 תחול פעימה נוספת ל- 6% ו- 6.5% בהתאמה.
בשיעור ההפקדה לפיצויים לא חל כל שינוי והוא ימשיך לעמוד על 6%.
השינוי שלעיל תקף גם למי שמפקידים עבורו במסגרת "הסכם מיטיב" דהיינו 5%, 5% ו- 8.33%.

יש לציין כי בפוליסה בה מפקיד המעסיק גם עבור  אובדן כושר עבודה, שיעור הפקדת המעסיק המינימלי (6.25%) יכלול גם את מרכיב תגמולי המעסיק וגם את מרכיב אובדן כושר העבודה (שיעור ההפקדה המקסימלי 7.5%).
 


 

   עדכונים לשכר העבודה