דף הבית >> מאמרים >> תכנון אסטרטגיית חיסכון והשקעות - חלק ב'
 

בחלק זה של תכנון אסטרטגיית חיסכון והשקעות משפחתית נגלה את הפוטנציאל האמיתי של יכולת החיסכון הנוכחית של משק הבית. פוטנציאל החיסכון והיעדים שנרצה להשיג בעתיד באמצעות החיסכון צריכים להיות מתואמים, כדי שדברים יוכלו להתממש ללא פגיעה בניהול השוטף של משק הבית וללא הסתבכות בחובות.

בשלב 1 נמפה את כלל הנכסים המשפחתיים שכבר קיימים: נדל"ן, נכסים פיננסיים (פקדונות, תוכניות חיסכון, תיקי ניירות ערך, קופות גמל נזילות, קרנות השתלמות, פוליסות חיסכון וכו') ונכסים פנסיוניים (ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה וכו'). מטרת שלב זה היא לאתר את כלל הנכסים במדוייק, ולברר אם ברמה הכוללת התפלגות הנכסים, וכן פרופיל הסיכון שלהם, מתאימים לנו. בהמשך נברר איךו מהנכסים "פנויים" לשימוש עבור יעדים עתידיים שלנו.

בשלב 2 נערוך בדיקת סקר בריאות לכלכלת המשפחה. בריאות כלכלת המשפחה היא תנאי מוקדם לאפשרות לחסוך ליעדים עתידיים. בבדיקה נבחן את התזרים השוטף ונוודא שההוצאות השוטפות קטנות מההכנסות השוטפות, נתבונן בפרופיל האשראי (כולל משכנתא אם קיימת) ונוודא שהוא מתאים ויעיל, נסתכל על ההגנות הכלכליות והביטוחים שברשותנו (למקרה חו"ח של מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות וסיעוד) על מנת לוודא שאנו מוגנים מההיבט הכלכלי למצבים בעייתיים הדורשים משאבים כספיים ניכרים (אשר ללא ביטוח מתאים ידרשו הסטת חסכונות מייעודם), ונברר האם ההערכות שלנו לפנסיה עונה על הצרכים. תיקון ליקויים בתחומים הנ"ל הכרחי כדי לאפשר חיסכון "בראש שקט" ליעדים שלנו.

בשלב 3 נברר מה מתוך כלל ההון הקיים "פנוי" לצורך סימונו כמיועד למטרות עתידיות. דירה למגורים או חיסכון פנסיוני אינם הון פנוי, כיוון שיש להם כבר שימוש מוגדר, ומנגד - נכסים פיננסיים קיימים שאין להם ייעוד מוגדר יוכלו לשמש כבסיס הון ראשוני בתכנון אסטרטגיית החיסכון וההשקעות ליעדים.

בשלב 4 נבחן מהו פוטנציאל ההפקדה החודשית לחיסכון במשק הבית שלנו. לצורך כך נתבונן בהכנסות נטו (מכלל מקורות ההכנסה), נפחית את ההוצאות לביטוחים והגנות כלכליות, את ההוצאות להחזר משכנתא והלוואות, ואת ההוצאות השוטפות ה"הכרחיות" – והיתרה היא פוטנציאל החיסכון החודשי. אין זה אומר בהכרח שנרצה להשתמש בכל היתרה לטובת חיסכון. בשלב מתקדם יותר בתהליך נצטרך לקבל החלטה מה מתוך היתרה ישמש אותנו לחיסכון, ומה ישמש אותנו לרמת החיים בשוטף מעבר ל"הכרחי". לפני שנידרש להחלטה זו, עלינו להבין מה היעדים שלנו דורשים מבחינת חיסכון – ומנקודה זו נמשיך בחלק הבא של המאמר

   תכנון אסטרטגיית חיסכון והשקעות - חלק ב