תכנון פרישה 

  • ניתוח הכספים הצפויים להתקבל בפנסיה
  • בחינת הרצונות וההעדפות של הפורש/ת לרמת החיים בפנסיה
  • אופטימיציה של תשלומי המס בהתחשב בהעדפות הפורש/ת למשיכת כספים או ייעודם לקצבה
  • טיפול במיסוי מענקי הפרישה
  • קיבוע זכויות במס הכנסה
  • תכנון החיים הפיננסיים לאחר הפרישה - תזרים הכנסות והוצאות
  • תכנון ייעוד נכסים למטרות (כולל העברה בין דורית) ובניית תזרים לטווח ארוך
  • מיפוי סיכונים להכנסות הפנסיוניות
  • מיפוי סיכונים אישיים בפנסיה

◄השירותים הכלולים בתכנון הפרישה:

לכל מי שרואה את הפרישה מתקרבת. רצוי להתחיל את תכנון הפרישה אפילו כמה שנים לפני הפרישה, על מנת שניתן יהיה לבחון מה רצוי ומה אפשרי, לתכנן ולהתארגן בהתאם.

◄למי זה מתאים ?

פרישה היא אירוע משמעותי - שינוי במסגרת ובהרגלי החיים, שינוי ברמת ההכנסות וההוצאות, לעתים מפגש עם סכומי כסף גדולים, ובמקרים רבים מעבר מצבירת נכסים לצריכת נכסים.

תכנון פיננסי לפרישה הוא שילוב של תכנון פיננסי מקיף, יחד עם ייעוץ מס לפרישה.

התכנון מאפשר התאמה של כספי הפרישה והפנסיה לצרכים ולהעדפות של הפורש/ת, מזעור תשלומי המס, וניצול מיטבי של כלל הנכסים הפיננסיים לאורך החיים בגיל השלישי.
בפגישת הראשונית נכיר אתכם, נבין את התמונה הכללית ונמפה את הנושאים הדורשים טיפול.
בהמשך, הלקוח יאסוף חומרים לפי הנחייתנו, וניפגש שוב לבחינת רמת החיים וההוצאות הרצויות בפרישה, בחינת נכסים קיימים (פנסיוניים ואחרים), הגדרת מטרות ויעדים פיננסיים לגיל השלישי וייעוד נכסים, מיפוי ובדיקת ניהול הסיכונים האישיים והפיננסיים ועוד.

אנחנו ננתח את הנתונים ונכין דו"ח ברור ומפורט. נציג אותו בפגישה נוספת ונקבל את ההחלטות והמסקנות המתאימות לכם.
נמשיך ללוות אתכם בטיפול הנדרש במס הכנסה ובבקרה על ביצוע התוכנית.

◄איך זה עובד ?